November is Rotary Foundation Maand

zondag 20 november 2022

DW

Het thema van de maand is de Rotary Foundation.

Op de conventie van 1917 stelde aftredend Rotary-voorzitter Arch Klumph voor om een schenking te doen "om goed te doen in de wereld". Dat ene idee, en een eerste bijdrage van 26,50 dollar, bracht een krachtige kracht op gang die miljoenen levens over de hele wereld heeft veranderd. Sindsdien heeft de Foundation meer dan 4 miljard dollar besteed aan levensveranderende, duurzame projecten.

Onze Foundation heeft heel bijzondere kwaliteiten, want het is een stichting die ons in staat stelt te doneren of bij te dragen, zoals zoveel andere goede doelen, maar zij vraagt ons ook betrokken te raken en de middelen te gebruiken. Wij geven, maar ontvangen ook.

Onze stichting kan haar missie verwezenlijken dankzij de gulle bijdragen en actieve deelname van Rotarians en vrienden van Rotary. 

November: Presentatie over de Rotary Foundation.

De Foundation heeft twee fondsen:

  • Het Annual Fund: met dit fonds worden de Global Grants en District Grants gefinancierd.
  • Het Polio Fund: de giften aan dit fonds gaan integraal naar het End Polio Now programma

Als de liefdadigheidstak van Rotary maken we gebruik van ons wereldwijd netwerk van Rotarians die hun tijd, geld en expertise investeren in onze prioriteiten, zoals het uitroeien van polio en het bevorderen van vrede. Dankzij de subsidies (grants) van de Foundation kunnen Rotariërs en Rotaracters uitdagingen zoals armoede, analfabetisme, ondervoeding, ziektes aanpakken  en het milieu verbeteren, met duurzame oplossingen die een blijvend effect hebben.  

PICT

PICT

Global Grants

Global grants ondersteunen grootschalige internationale activiteiten met duurzame, meetbare resultaten in een of meer van de zeven aandachtsgebieden van Rotary. Clubs of Districten vormen internationale partnerschappen en werken samen om projecten te ontwikkelen die beantwoorden aan reële behoeften van de gemeenschap.  Ook studiebeurzen kunnen gefinancierd worden met een Global Grant.

District Grants

Met district grants worden kleinschalige, kortlopende activiteiten gefinancierd die inspelen op behoeften in lokale gemeenschappen en gemeenschappen in het buitenland. Elk district kiest zelf welke activiteiten het met deze subsidies wil financieren. Ons District kiest ervoor om kleinere subsidies toe te kennen ter ondersteuning van verschillende clubprojecten.

Polio Plus

In 1985 startte Rotary met het Polioplus programma.  De "Plus" verwees aanvankelijk naar de aanvullende vaccins die samen met het poliovaccin werden toegediend. Tegenwoordig staat de 'plus' voor alle extra voordelen van het End Polio Now programma: investeringen in infrastructuur, logistieke organisatie, gezondheidssytemen, de bewustmaking over infectieziekten, etc.    

Dankzij financieel toezicht, een gedegen beoordeling van de goede doelen en een uniek financieringsmodel kunnen we het maximale uit uw bijdrage halen. Geef en maak deel uit van Rotary's levensveranderende werk!

De Trustees van de Foundation houden nauwgezet toezicht, en het wereldwijde netwerk van vrijwilligers en technische experts, bekend als het Cadre, dat subsidieprojecten van de Foundation uitvoert en controleert, hanteert de hoogste ethische normen en zorgt ervoor dat de investeringen van vrijwilligers en donateurs in tijd en geld goed worden gebruikt.

PICT

Dit uitstekende beheer wordt erkend door organisaties die goede doelen beoordelen; zij geven de Rotary Foundation regelmatig hoge cijfers voor het efficiënte gebruik van de bijdragen. Reeds 15 jaar op rij  heeft de stichting de hoogste onderscheiding van 4 sterren gekregen van Charity Navigator, een norm die door slechts 1% van de liefdadigheidsinstellingen wordt gehaald voor de zorgvuldige omgang met donateursgeld, het voldoen aan behoeften van de gemeenschap en fiscale verantwoordelijkheid. 

Via de Foundation vinden Rotary-leden voldoening in het dienen van anderen. De Foundation biedt talloze mogelijkheden voor alle leden, alumni en hun vrienden om goed te doen in hun gemeenschap en in de wereld - en om een echt, levensveranderend verschil te maken voor mensen in nood.

Er zijn vele manieren waarop u vandaag levens kunt verbeteren en 'goed kan doen' via Rotary:

  • Werk samen met een internationale partnerclub aan een project in een van de zeven aandachtsgebieden van Rotary en vraag een Global Grant aan,, ook voor een project hier in België
  • Neem deel aan of ondersteun van grant-projecten van uw club of district
  • Bijdragen aan de Foundation om ervoor te zorgen dat deze nog vele jaren goed kan blijven doen in de wereld. 

Giften fiscaal aftrekbaar.

Via een samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, het Fonds Rotary Belgium,  is het mogelijk om de programma's van de Rotary Foundation te steunen.  Voor elke gift aan het Fonds Rotary Belgium ontvangt u een fiscaal attest.

Voor meer informatie klik hier.

The Rotary Foundation: 7 area's of focus